Project Uitloper in WUR

Project Uitloper – Sprouting Textile
3 september – 11 oktober 2019
Opening dinsdag 3 september 16:30-18:30 uur
Locatie:
Impulse, building 115
Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen (Campus)
“Hoe zou het zijn om je moestuin aan je lijf te dragen of om kiemgroenten op tafelkleden te laten groeien?” In Project Uitloper hebben Annemarie Huirne en Christel Burghoorn het antwoord op deze vraag vorm gegeven.


Annemarie gebruikt als kunstenaar, ontwerper natuurlijke textiel en gerecyclede materialen. Christel werkt naast haar vak als glas in loodkunstenaar, met wild-geplukte en zelfverbouwde groenten en kruiden. Door te experimenteren met kiemgroenten en textiel zijn kunstwerken ontstaan met levensfasen: Ontkiemen, wortelen, groeien, sterven en verdorren.

“Did you ever wonder what would it be like wearing your own vegetable garden or growing sprouts on tablecloths?” In Project Uitloper Annemarie Huirne and Christel Burghoorn have been looking for answers.

As an artist and designer, Annemarie uses natural textiles and recycled materials. Besides Christel’s work as a stained glass artist, she also works with vegetables and herbs which are either home grown or foraged in the wild.
By experimenting with sprouts and textile artworks emerged which represent different stages of life: germination, rooting, growth, death and decay.


www.anyhu.nl www.christelburghoorn.nl